Privacy

Privacyverklaring

 

Vertrouwen en zorgvuldigheid

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als FAIRnumbers zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat FAIRnumbers zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Wij hebben binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw privacy

FAIRnumbers stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die wij met leveranciers en klanten hebben afgesloten. Ons privacybeleid wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie wij persoonsgegevens verwerken of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document ‘FAIRnumbers - Uw privacy’.

 

Uw rechten

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die wij met u of uw werkgever heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten leest u in het document ‘FAIRnumbers - Uw privacy’.

 

Website en cookies

De persoonsgegevens die u via onze website of per e-mail aan ons verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.
Daarnaast maken wij gebruik van technische-en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor een betere werking van de website en om onze bezoekersstatistieken bij te houden.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.