Over ons

FAIRnumbers staat voor een eerlijke en glasheldere dienstverlening op het deskundigheidsgebied van een accountant. Korte lijnen, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen zijn geen credo’s maar dagelijkse praktijk. Wij starten waar u stopt. Onze diensten bestaan voor de een uit het verzorgen van de fiscale aangiften en voor de ander uit het volledig ontzorgen door het voeren van de financiële administratie, het verzorgen van (tussentijdse) cijfers en het verzorgen van de rapportages aan bank en belastingdienst. Eerlijk en helder, ook in tarief en declaratie.

Wie zijn wij
FAIRnumbers is een jong accountantskantoor gestart op 1 januari 2017 door Carel, een oude rot in het vak, gevormd door een big4-kantoor en vele jaren ervaring in het MKB.
Per 1 januari 2019 is FAIRnumbers uitgebreid met mede-eigenaar Sandra. Ook Sandra heeft al vele jaren ervaring opgedaan in het MKB.
Carel en Sandra hebben al jarenlang samengewerkt, kennen elkaar goed en delen dezelfde visie en werkwijze. 

Missie
Onze missie is het faciliteren van organisaties en ondernemers bij hun doelrealisatie. Dit uiteraard op basis van betrouwbaarheid, deskundigheid, integriteit en betrokkenheid, maar bovenal op een eerlijke en glasheldere wijze.

Onze werkwijze
Voordat we starten met onze werkzaamheden, stemmen wij samen met u af wat we van elkaar verwachten, welke diensten er worden afgenomen en welke tarieven hieraan verbonden zijn. Voor veel diensten werken wij met vaste prijsafspraken, zodat vooraf de kosten duidelijk zijn. Wij vinden het belangrijk dat het verwachtingspatroon onderling duidelijk is. Na akkoord gaan we samen aan de slag.

Duurzaam ondernemen

People, Planet, Profit

De harmonieuze combinatie van deze 3 elementen geldt als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent ondernemen met aandacht voor de drie P’s, people, planet en profit:
- People: mensen binnen en buiten de onderneming;
- Planet: de gevolgen voor het (leef)milieu;
- Profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten.

Deze benadering levert langetermijnwinst op voor ondernemers en maatschappij, en sluit naadloos aan bij onze uitgangspunten en liggen besloten in onze uitleg van de term FAIR.