Convenant Horizontaal Toezicht

De Belastingdienst ondertekende op 11 april 2017 een convenant Horizontaal Toezicht met FAIRnumbers. Mevrouw Keijsers, plaatsvervangend directeur MKB Utrecht, ondertekende samen met Carel van Eijs het convenant. 
Carel vindt de samenwerking met de Belastingdienst belangrijk.

“Onze missie is het faciliteren van organisaties en ondernemers bij hun doelrealisatie. Dit uiteraard op basis van betrouwbaarheid, deskundigheid, integriteit en betrokkenheid, maar bovenal op een eerlijke en glasheldere wijze. Deelname aan het Horizontaal Toezicht is hiervan een logisch gevolg.”

 

Voor meer informatie over Horizontaal Toezicht verwijzen wij u naar de brochure, welke u kunt vinden onder onze downloads of neem contact met ons op.