Diensten

Controle

Een accountantscontrole van de jaarrekening is voor een aantal (grotere) ondernemingen wettelijk verplicht. Is wettelijke controle niet verplicht dan kunt u uw jaarrekening natuurlijk wel vrijwillig laten controleren of beoordelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor stichtingen en verenigingen. Zij tonen met een accountantsverklaring aan dat ze verkregen middelen op correcte wijze hebben besteed.

Door onze relatief kleine organisatie kunnen we persoonlijk contact onderhouden met u als ondernemer. Wij weten dan ook echt wat er in uw onderneming speelt. Uiteraard worden wij continu bijgeschoold over de actuele wet- en regelgeving en kunnen hierdoor de controle efficiënt uitvoeren.

Jaarrekening

We stellen de jaarrekening op conform de juiste wet- en regelgeving en zorgen voor het tijdig deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Onze systemen kunnen digitaal communiceren met de Kamer van Koophandel, maar ook met andere partijen zoals de bank. Als onderdeel van deze werkzaamheden voeren we jaarlijks een analyse uit, waarna we belangrijke (toekomstgerichte) aandachtspunten met u kunnen bespreken.

Administratie

Uw administratie uitbesteden? Wij houden ons bezig met administratievoering en advies over uw administratie en richten ons op zowel startende als bestaande ondernemingen, maar zijn extra ervaren in de begeleiding van ondernemers na verkoop van de bedrijfsactiviteiten.

BTW

Bent u ondernemer en oefent u zelfstandig een bedrijf of een beroep uit? Dan betaalt u omzetbelasting (btw) over uw omzet. De rechtsvorm (bijvoorbeeld bv of nv) is voor het betalen van btw niet van belang. Ook een stichting of vereniging betaalt btw als de Belastingdienst deze als onderneming beschouwt.

De btw die u ontvangt van uw klanten moet u afdragen aan de Belastingdienst. De btw die u zelf hebt betaald aan uw leveranciers, mag u daarvan aftrekken. U betaalt dus btw over het verschil tussen uw inkoopprijs (inclusief kosten) en verkoopprijs. U berekent de btw over de totale vergoeding en alle bijkomende kosten.

Btw is een complexe belasting. De financiële impact van fouten en onjuist handelen zijn enorm. Wij nemen u deze zorg graag uit handen en ondersteunen u bij:

- de periodieke BTW-aangifte;
- kleineondernemersregeling (KOR);
- het voldoen aan de formele vereisten rond de BTW-heffing;
- toepassing verleggingsregeling;
- suppletieaangiften;
- ICP-aangifte.

Voor de advisering rond de omzetbelasting werken wij samen met vakspecialisten.

Inkomstenbelasting

Binnen de bestaande regels zo min mogelijk belasting betalen, dat willen we allemaal. Wilt u ook besparen op uw belastingaangifte? Laat dan ons eens naar uw fiscale plaatje kijken.

Naast werkzaamheden betreffende uw belastingaangifte, kunnen wij u ook bijstaan bij werkzaamheden die verband houden met een aangifte, zoals:

- het controleren van aanslagen van bijv. de inkomstenbelasting;
- het voeren van correspondentie met de belastingdienst bij een onjuiste voorlopige of definitieve aanslag, bij afwijkingen van de aangifte, bij vragenbrieven etc.;
- het controleren van een eventueel recht op zorgtoeslag;
- het aanvragen van de diverse toeslagen.

Vennootschapsbelasting

Wij nemen uw aangifte vennootschapsbelasting graag uit handen. U bent verzekerd van een tijdige, correcte aangifte en heeft er geen omkijken meer naar.

Complexe regels denken wij om in kansen en mogelijkheden.

Aanvullend:

-          Correspondentie met de belastingdienst bij vragenbrieven, afwijkingen, bezwaar etc.;
-          Controle van aanslagen;
-          Fiscale eenheid, waaronder de vorming en de beëindiging hiervan;
-          Carry back en carry forward;
-          Aftrekregelingen, waaronder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de VAMIl, de MIA en de willekeurige afschrijving;
-          Aandacht voor innovatie en WBSO.

Voor de advisering rond de aangifte vennootschapsbelasting werken wij samen met vakspecialisten.

Personeel en advies

Een goede salarisadministratie voeren is nu eenmaal tijdrovend en complex; onder meer door vaak veranderende wet- en regelgeving. Besteed uw salarisadministratie daarom uit. Wij werken samen met een vakspecialist in salaris- en personeelsdiensten. Zij verzorgen periodiek uw salarisadministratie, inclusief de uitdraai van de salarisstroken, de aangifte loonheffing en het toepassen van de wettelijke en CAO-gerelateerde verhogingen.

De vakspecialist biedt ook HR-adviesdiensten met betrekking tot belonen, beoordelen, loonkostensubsidies, ontslag, reorganisaties en arbeidscontracten.

Advies

Succes, groei of juist aanpassing aan gewijzigde omstandigheden hebben financiële consequenties en dagen uit tot aanpassing van de financiering, herinrichting van de (administratieve) processen en personele mutaties.

MKB-bedrijven zijn veelal familiebedrijven met specifieke kenmerken en vraagstukken waaronder de verhouding ondernemer-onderneming, zeggenschap, strategie, ondernemingsvorm en -structuur en bedrijfsopvolging.

Wij hebben op weg naar de volgende stap de noodzakelijke kennis en ervaring in huis.