Jaarrekening

We stellen de jaarrekening op conform de juiste wet- en regelgeving en zorgen voor het tijdig deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Onze systemen kunnen digitaal communiceren met de Kamer van Koophandel, maar ook met andere partijen zoals de bank. Als onderdeel van deze werkzaamheden voeren we jaarlijks een analyse uit, waarna we belangrijke (toekomstgerichte) aandachtspunten met u kunnen bespreken.

Terug naar diensten